Zdrowie jako wartość najwyższa

Nie ma chyba nikogo, kto nie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że zdrowie jest najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Od wielu lat, a właściwie od samego początku odkąd tylko przeprowadzane są badania ankietowe na reprezentatywnej próbie całej polskiej populacji dotyczące deklarowanych i praktykowanych w życiu wartości, zdrowie jest wymieniane najczęściej jako jedna z najbardziej cenionych wartości i z reguły plasuje się na pierwszym miejscu w hierarchii ważności. Dzieje się tak najprawdopodobniej z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wypada tak zadeklarować przed ankieterem. Jesteśmy społeczeństwem dość konserwatywnym i przywiązanym do tradycji, więc odpowiedź, że chodzi o zdrowie wydaje się najbezpieczniejsza, a co równie istotne – najbardziej właściwa. Ludzie podają w badaniach najróżniejsze uzasadnienia swoich odpowiedzi. Najczęściej mówią o tym, że bez zdrowia nie byłoby możliwe zrobienie w życiu czegokolwiek innego, gdyż jeśli człowiek na cokolwiek choruje, to albo fizycznie nie jest w stanie się niczym zająć, albo jest tak skupiony na osiągnięciu poprawy stanu zdrowia, że nie starcza mu energii, by poświęcić swoje myśli i działania jakiejkolwiek innej aktywności. Poza tym istotnie, zdrowie bywa dla wielu osób najważniejsze, co udowadniają swoim postępowaniem.